Groep 5

In groep 5 maken de leerlingen kennis met drie nieuwe vakken. Dit zijn aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde/biologie. In de aardrijkskundelessen leren de kinderen werken met plattegronden en landkaarten. Ook leren ze een legenda lezen. Kinderen leren de verschillen tussen een dorp, een plattelandsgemeente en een grote stad. Ook leren ze over polders, veehouders, akkerbouwers en de voor- en nadelen van onze grote rivieren. Met behulp van kaarten en de computer leren ze de eerste topografie.  

 

Tijdens de geschiedenislessen gaan we in vogelvlucht van de prehistorie naar het heden.  

De natuurlessen worden gesplitst in de volgende themas; planten en dieren, weer en klimaat, voeding en je lichaam en techniek. 

 

Het automatiseren van de tafeltjes is een belangrijk rekenonderdeel in groep 5. De meeste sommen gaan tot de duizend. De zogenaamde "verhaaltjessommen" krijgen ook veel aandacht. We besteden ook aandacht aan het analoog en digitaal kloklezen, meten, geld. 

 

Tijdens de taallessen wordt extra aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat, de hoofdletters, lettertekens en de volgorde in het alfabet. 

 

En natuurlijk bieden de creatieve vakken en gymnastiek naast al dit leren genoeg variatie en ontspanning! 

We zetten zoveel mogelijk het digibord in om de zaakvakken te verduidelijken.  Op deze manier kunnen we optimaal gebruik maken van de methodes en eventueel bijhorende filmpjes bekijken. Ook wordt in groep 5 voor het eerst kennisgemaakt met het vak Engels.