Aanmelden

Wat leuk dat u ons gevonden heeft en interesse toont in onze school. Een basisschool kiezen voor uw kind is een belangrijke stap. Op de website is allerhande informatie te vinden over ons onderwijs en de organisatie daarvan. Echter mag een rondleiding in school niet ontbreken. Alleen zo kunt u de sfeer proeven en zien hoe wij dagelijks spelen en leren in onze school. Hieronder vindt u de informatie over de inschrijvingsprocedure. Heeft u vragen dan kunt u altijd bellen of mailen. Wij staan u graag te woord.

 
 

Procedure 


Als uw kind 2,5 jaar is, kunt u het op school inschrijven. Na uw kennismakingsgesprek met de directie en een rondleiding door de school krijgt u, wanneer gewenst, een aanmeldformulier. Wij vragen u om ons te informeren over bijzonderheden m.b.t. gezinsomstandigheden en andere zaken die van belang kunnen zijn om uw kind op de juiste wijze te kunnen begeleiden. U krijgt na het inleveren van het aanmeldformulier een bevestiging per mail of we uw zoon of dochter hebben kunnen inschrijven. Ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het intakegesprek. Uw zoon of dochter krijgt daarna de gelegenheid kennis te maken met de leerkracht en zijn/haar klasgenootjes. Indien een kind ingeschreven wordt voor groep 2 of hoger zal de leerkracht contact opnemen met u voor een kennismakingsgesprek en een eventuele meeloopochtend.
 
Toelating na inschrijving kan worden geweigerd indien geen melding is gemaakt van bijzondere omstandigheden. Hieronder vallen belangrijke afgenomen onderzoeken, adviezen door school- of adviesdiensten verstrekt, of voor het onderwijs belangrijke medische of psychologische bijzonderheden. Normaal gesproken betekent aanmelding dus ook toelating.
 
Soms wordt ons verzocht om een leerling in te schrijven die al op een andere basisschool staat ingeschreven. In dat geval zullen we kritisch bekijken welke mogelijkheden onze school kan bieden en of deze aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van het kind. Bij het al dan niet toelaten van een leerling tot een bepaalde groep, kan de samenstelling of groepsgrootte van de groep ook een rol spelen.