Algemeen

Basisschool Trudo is dè plek waar kinderen een stevige basis krijgen. We maken ons sterk voor kwalitatief goed, gedegen onderwijs om zo kansen van kinderen te vergroten.
De hoofdvakgebieden lezen, rekenen, spellen en schrijven dienen voor ons als fundament om op te kunnen bouwen. Van daaruit bouwen wij samen met de kinderen verder aan een brede algemene ontwikkeling. Kinderen maken bij ons kennis met een zeer divers en uitdagend aanbod. Dat doen ze tijdens de wereldoriënterende vakken, de expressie vakken en onze ateliers. 
Op Trudo krijgen kinderen inzicht in hun eigen kennen en kunnen en hun karakter. Door jezelf goed te leren kennen, weet je waar je kansen en uitdagingen liggen en kun je omarmen dat iedereen verschillend en uniek is. Dit kan bij ons op school doordat we hoge verwachtingen hebben van kinderen en vertrouwen geven door 'het leren' te koesteren. Leren doe je door te proberen, vol te houden, door te zetten, te vallen en weer op te staan. 

                                                      
Op trudo vinden we het belangrijk dat kinderen leren dat je zelf keuzes kunt maken. Dat je zelf richting kunt geven aan bepaalde zaken en dat je dat pro-actief moet doen met je doel voor ogen. Dat goede keuzes kunnen bijdragen aan je eigen ontwikkeling en aan die van de ander: 'samen bereik je meer'. Kinderen leren daarvoor vaardigheden zoals o.a. kritisch denken, luisteren, samenwerken, communiceren en creativiteit in oplossingen.
Door het ontwikkelen van deze vaardigheden en met vertrouwen in jezelf en de ander, kunnen kinderen bijdragen aan de maatschappij van nu en in de toekomst. 
 
We werken vanuit vier kernwaarden waaraan we ons handelen en dat van kinderen steeds spiegelen. 

Verbinding
Wij geloven in verbinding als belangrijke kernwaarde voor het goed kunnen functioneren van elk mens. Op het moment dat we in verbinding staan met elkaar, we open staan voor elkaar en we elkaar proberen te begrijpen dan kunnen we stappen zetten in ontwikkeling.

Eigenheid
Elk mens is uniek en elk mens heeft zijn kwaliteiten en valkuilen. Wij beschouwen die eigenheid als kenmerkend voor ons menszijn en vinden het van belang dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Het maakt dat we elkaar aanvullen en een kleurrijk geheel vormen. Op basisschool Trudo hebben we oog voor elk individu en voor zijn of haar kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Kansrijk
Op basisschool Trudo bieden wij een kansrijke omgeving voor elk kind. We hebben hoge verwachtingen en vertrouwen in elk kind. Door steeds weer te denken in kansen en te accepteren dat iedereen leert en ontwikkelt door vallen en opstaan, creëren we een omgeving waarin elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Veiligheid
Wij zijn een school waar zowel fysieke als sociale veiligheid als basis dient voor alle anderen kernwaarden. Iedereen binnen onze school voelt zich veilig. We zien veiligheid als een voorwaarde voor al het andere.