Schoolgids

Ieder schooljaar verschijnt er een nieuwe uitgave van de schoolgids. In deze schoolgids beschrijven we waar we voor staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs borgen en steeds weer verbeteren. We leggen verantwoording af over de manier van werken en over de behaalde resultaten. Daarnaast vindt u er praktische informatie voor het schooljaar 2023-2024
Veel leesplezier
Klik hier om de Schoolgids
2023-2024 te lezen.


Protocol Anti-Pestbeleid:
Een veilige omgeving voor iedereen is een voorwaarde om naar behoren te kunnen functioneren.
Het kernwoord daarbij is "respect". Een respectvolle houding wordt gekenmerkt door "geen schade doen"; emotioneel, mentaal, fysiek of materieel. Dit geldt voor kinderen en leerkrachten, ouders en bezoekers van de school. Daarbij kunnen fouten worden gemaakt en vergissingen worden begaan. Deze worden niet genegeerd maar besproken en gezien als mogelijkheden om te groeien en te veranderen. 
Klik hier om het Protocol Anti-Pestbeleid van Spilcentrum Trudo te lezen.