Schoolgids

Ieder schooljaar verschijnt er een nieuwe uitgave van de schoolgids. In deze schoolgids beschrijven we waar we voor staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs borgen en steeds weer verbeteren. We leggen verantwoording af over de manier van werken en over de behaalde resultaten. Daarnaast vindt u er praktische informatie voor het schooljaar 2023-2024
Veel leesplezier
Klik hier om de Schoolgids
2023-2024 te lezen.


Protocol Anti-Pestbeleid:
Een veilige omgeving voor iedereen is een voorwaarde om naar behoren te kunnen functioneren.
Het kernwoord daarbij is "respect". Een respectvolle houding wordt gekenmerkt door "geen schade doen"; emotioneel, mentaal, fysiek of materieel. Dit geldt voor kinderen en leerkrachten, ouders en bezoekers van de school. Daarbij kunnen fouten worden gemaakt en vergissingen worden begaan. Deze worden niet genegeerd maar besproken en gezien als mogelijkheden om te groeien en te veranderen. 
Klik hier om het Protocol Anti-Pestbeleid van Spilcentrum Trudo te lezen.

Externe vertrouwenspersoon
Vanaf 1 april werken we bij SKPO met twee externe vertrouwenspersonen van De Vertrouwenskamer: Eveline Voncken-Evertz en Kim Baesjou. Vertrouwenspersonen kunnen met je sparren en je adviseren of begeleiden op twee gebieden, namelijk omgangsvormen en integriteitskwesties. Je kunt hen benaderen in het kader van de klachtenregelingen die SKPO hanteert voor medewerkers en voor ouders. Ook kunnen ze ondersteunen in het kader van de Meldregeling misstanden en inbreuken. Deze regelingen en ook de Integriteitscode van SKPO vind je op de website skpo.nl/over-skpo. Hoe het werkr als je contact opneemt met De Vertrouwenskamer lees je in de brochure  Introductie De Vertrouwenskamer Nederlandstalig_2023.pdf  en op de website met uitlegfilpmje devertrouwenskamer.nl