Algemeen

Algemene informatie

In de schoolgids treft u onder andere veel informatie over allerlei praktische en organisatorische zaken. Hieronder staan de belangrijkste zaken. Mocht u meer informatie willen dan verwijzen wij u naar de schoolgids.

Continurooster en schooltijden:
Op onze school hebben we een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen op school blijven tussen de middag en daar gezamenlijk lunchen. Alle leerlingen/groepen hebben dezelfde lestijden bij ons op school. De lessen starten elke ochtend om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de leerlingen om 14.45 uur uit. Op woensdag zijn alle leerlingen om 12.30 uur uit.

Ziekmelden:
Kan uw kind niet naar school omdat hij/zij ziek is, dan verzoeken wij u dit per telefoon of via Parro door te geven . U kunt vanaf 8.00 uur telefonisch de school bereiken op nummer 040-2517585.

Gymlessen:
Alle groepen hebben twee keer per week gymles van een vakdocent. De groepen 1/2 gymmen in de speelzaal in ons eigen gebouw. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen naar de gymzaal aan de Klipperstraat (grenzend aan ons schoolpein). U krijgt via de leerkracht van uw kind te horen op welke dagen uw kind gym heeft. Leerlingen gymmen vanaf groep 3 in een korte broek, T-shirt en sportschoenen. Leerlingen van groep 1/2 gymmen in hun hemdje/t-shirt wat ze die dag aan hebben en onderboekje. Zij nemen gymschoenen mee naar school die ook op school blijven. 

Bibliotheek:
Op de zolder van de school is een bibliotheek ingericht voor alle leerlingen. Leerlingen krijgen bij ons allemaal een eigen bibliotheekpasje. Wij voeren een actief leesbeleid omdat lezen de basis vormt voor het verdere leren. Dat houdt in dat we elke week met de leerlingen boeken lenen in de schoolbibliotheek om mee naar huis te nemen. U mag altijd na school met uw kind een extra bezoek brengen aan de bibliotheek.