LR

Op basisschool Trudo werken we naast een MR ook met een LR (leerlingenraad). Vanaf groep 3 neemt uit elke groep een leerling deel aan de leerlingenraad. In de leerlingenraad bespreken we onderwerpen die leerlingen zelf aandragen en die vanuit de groep komen. Ook bespreken we onderwerpen die wij als team aan willen pakken en waarin we advies van leerlingen willen. Leerlingen die in de leerlingenraad zitten, kunnen goed luisteren naar hun klasgenoten en kunnen in de groep goed vertellen wat er is de LR is besproken. Leerlingen van de raad worden door de groep gekozen.