Groep 4

In groep 3 hebben de kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 breiden we dit verder uitWe werken met methodes voor alle hoofdvakgebieden; taal, spelling, rekenen, schrijven en begrijpend lezen. Voor taal en spelling is dat Taal Actief. Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen. Voor schrijven is dat Pennenstreken en voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Bij alle vakken geldt dat we een goede basisinstructie geven aan de leerlingen. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met de verwerking en kunnen zij verlengde instructie volgen. In groep 4 kiezen we zeer bewust voor een schriftelijke verwerking in plaats van een digitale verwerking. Daarnaast wisselen we werkvormen af waarbij we kinderen uitdagen om 21-eeuwse vaardigheden in te zetten zoals kritisch luisteren, samenwerken en oplossingen bedenken.  

 

Bij rekenen oefenen we in leerjaar met de tientallen en de telrij tot 100, ook het splitsen van getallen en verhaaltjessommen zijn belangrijk. We oefenen de tafels 0 t/m 5 en 10ook komt het kloklezen aan bod (zowel analoog als digitaal). We zetten concreet materiaal in om het rekenen te ondersteunen, zo zijn we telkens op zoek naar manieren om handig te rekenen.  
 

 
     
  

 

Voor het vak lezen is het van belang dat leerlingen leren om langere en moeilijkere teksten te lezen en dat nauwkeurig te blijven doen. Het tempo komt dan vanzelf. Tijdens de schrijfles komen dit schooljaar de hoofdletters aan bod en worden letters aan elkaar geschreven. Naast taal, lezen en rekenen werken we ook over de wereld om ons heen (wereldoriëntatie) en staat beeldende vorming en muziekles structureel op het programma. Ook hebben de leerlingen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. 

Het samen spelen en samen leren heeft altijd onze aandacht. We bieden veel structuur en veiligheid gedurende de dag zodat kinderen met zelfvertrouwen sociale vaardigheden kunnen oefenen en zich kunnen ontwikkelen.