Groep 1/2

Groep 1/2 is een belangrijke groep, uw kind maakt hier voor het eerst kennis met de basisschool. In groep 1 schenken we veel aandacht aan het wennen aan de nieuwe omgeving op school. Het bieden van veiligheid en zelfvertrouwen staan binnen onze groepen centraal. Er is een intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal en dagopvang van Korein. Door het werken vanuit eenzelfde visie, te weten basisontwikkeling, en door de afstemming van de speelleeromgeving en de thema’s creëren we een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 6  jaar.
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met themadie wij uitwerken volgens de principes van basisontwikkelingBij basisontwikkeling staat de ontwikkeling van het kind centraal. Basisontwikkeling kenmerkt zich door de 3 B’s: Betrokkenheid, Bedoeling en Betekenis. Samen met de leerlingen geven we het thema vorm, gaan we op onderzoek uit, vragen wij hen mee te denken en oplossingen te bedenken.  

 

In de klas maken wij gebruik van verschillende, rijk ingerichte hoeken waarin het spel centraal staat. In deze hoeken bieden wij kleuters de kans en ruimte voor een veelzijdig spel, maar ook om eigen initiatief te nemen en zelfstandig te werken. Doordat de kinderen in de hoeken veel kunnen handelen en praten is er binnen het spel aandacht voor allerlei ontwikkelingsaspecten. Daarbij is er oog voor de verschillende ontwikkelingsfases van de kinderen. We proberen de hoeken gezellig en functioneel, zoveel mogelijk samen met de kinderen, in te richten.  


Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Samen met uw kind ook thuis bezig zijn met het lopende thema op school levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind. Daarom vindt o.a. voor de start van een thema een ouderbijeenkomst plaats waarin u praktische tips en handreikingen krijgt over hoe u tijdens een thema samen met uw kind ook thuis op een speelse en leerzame manier bezig kunt zijn. Na de start van een thema ontvangen alle ouders een themabrief. Dit is een gezamenlijke brief van Korein (peuters) en school (kleuters). Hierin vindt u korte informatie over hoe het thema is gestart en wat we allemaal gaan doen tijdens het thema.  

 

Na schooltijd bent u altijd van harte welkom om samen met uw kind in de klas naar het lopende thema te komen kijken. Uw kind kan u dan vertellen wat het allemaal gedaan en geleerd heeft. Elk thema sluiten we op een bijzondere wijze af, bijvoorbeeld met een gezamenlijke viering, tentoonstelling of een uitje. 

In de kleutergids staat allerlei praktische informatie.